Grupa operacyjna

Grupa Wołowina

Nr operacji: 00012.DDD.6509.00063.2018.02

O nas

Tytuł operacji: „Budowa systemu powiązań w obszarze innowacyjnych technologii odchowu cieląt oraz opasu końcowego”.

Celem głównym operacji jest zbadanie i wdrożenie nowoczesnych specjalistycznych technologii odchowu cieląt i opasu końcowego w polskich gospodarstwach (nowa technologia). Operacja polegała będzie na wprowadzeniu innowacyjnej, udoskonalonej technologii związanej z profilaktyką zdrowotną, żywieniem oraz monitorowaniem dobrostanu zwierząt które przyczynią się do poprawy efektywności odchowu cieląt oraz uzyskania zestandaryzowanego, powtarzalnego produktu finalnego poprzez innowacyjne zmiany w końcowej fazie opasu bydła

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”. Strona internetowa opracowana przez Grupę Operacyjną „Grupa Wołowina”. Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skład konsorcjum

1.

Łukasz Karmowski (lider konsorcjum) – producent bydła mięsnego, woj. kujawsko-pomorskie

2.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
www.pzpbm.pl

3.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
www.kpodr.pl

4.

BioSynergia.pl sp. z o.o.

5.

Producenci bydła mięsnego:

· Piotr Lisewski, woj. kujawsko-pomorskie

· Marcin Wysocki, woj. kujawsko-pomorskie

· Józef Wojewódzki, woj. mazowieckie

· Wiesław Pilch, woj. kujawsko-pomorskie

· Zbigniew Czyżewski, woj. kujawsko-pomorskie

· Piotr Zaremba, woj. mazowieckie

· Mariusz Bicz, woj. kujawsko-pomorskie

· Marcin Osiński, woj. mazowieckie

· Tomasz Rasiński, woj. mazowieckie

Okres realizacji operacji

09.12.2019 – 08.12.2021

Do zakończenia pozostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Całkowity budżet operacji

Polskich Złotych

Adres

ul. Smulikowskiego 4/217, 00-389 Warszawa

Kierownik projektu:

Jerzy Wierzbicki