O nas

Tytuł operacji „”Budowa systemu powiązań w obszarze innowacyjnych technologii odchowu cieląt oraz opasu końcowego”

Cel operacji: Celem głównym operacji jest zbadanie i wdrożenie nowoczesnych specjalistycznych technologii odchowu cieląt i opasu końcowego w polskich gospodarstwach (nowa technologia). Operacja polegała będzie na wprowadzeniu innowacyjnej, udoskonalonej technologii związanej z profilaktyką zdrowotną, żywieniem oraz monitorowaniem dobrostanu zwierząt które przyczynią się do poprawy efektywności odchowu cieląt oraz uzyskania zestandaryzowanego, powtarzalnego produktu finalnego poprzez innowacyjne zmiany w końcowej fazie opasu bydła

Skład konsorcjum:

  1. Łukasz Karmowski – lider konsorcjum – producent bydła mięsnego, woj. kujawsko-pomorskie
  2. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego – www.pzpbm.pl
  3. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – www.kpodr.pl
  4. BioSynergia.pl sp. z o.o.
  5. Producenci bydła mięsnego:

– Tomasz Rasiński, woj. mazowieckie

– Józef Wojewódzki, woj. mazowieckie

– Marcin Osiński, woj. mazowieckie

– Piotr Zaremba, woj. mazowieckie

– Wiesław Pilch, woj. kujawsko-pomorskie

– Mariusz Bicz, woj. kujawsko-pomorskie

– Marcin Wysocki, woj. kujawsko-pomorskie

– Piotr Lisewski, woj. kujawsko-pomorskie

– Zbigniew Czyżewski, woj. kujawsko-pomorskie

Nr operacji: 00012.DDD.6509.00063.2018.02

Okres realizacji operacji: 09.12.2019 – 08.12.2021

Całkowity budżet operacji: 6 800 130,00 zł

Kontakt:

Kierownik projektu: Jerzy Wierzbicki,

ul. Smulikowskiego 4/217, 00-389 Warszawa,
e-mail: jerzy.wierzbicki@pzpbm.pl